::เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน::
  ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ชื่อ-นามสกุล *
โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
ที่อยู่ *     อาคาร
หมู่ที่ *   ซอย   ถนน
จังหวัด * อำเภอ
*
ตำบล
*
รหัสไปรษณีย์
  ข้อมูลการร้องทุกข์ / เรื่องร้องเรียน
หัวข้อเรื่อง *
รายละเอียด *
วันที่ยื่นเรื่อง
  ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ
ชื่อนายจ้าง/
สถานประกอบการ
 
ที่ตั้งเลขที่  
จังหวัด อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์  
สถานที่ใกล้เคียง  
* กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ โทรศัพท์ E-Mail ที่อยู่ ให้ถูกต้องครบถ้วน
จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ
ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้กดปุ่ม "ส่งเรื่องร้องเรียน" ข้างล่างนี้
และจด "รหัสเรื่องร้องเรียน" เพื่อใช้ติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านต่อไป
 
    ข้อมูลที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นความจริง และสามารถตรวจสอบได้