:: ข้อมูลร้องทุกข์ ::
เรื่องร้องทุกข์

ยื่นเรื่องร้องเรียน ที่นี่

 รหัสเรื่องวันที่ร้องทุกข์เรื่องสถานะ
Change page:  1 2 3 4 
 Displaying page 1 of 4, items 1 to 15 of 50.
Change page:GoPage size:Change
Stutus 61-04ML-053720/04/2561บริษัทไม่จ่ายค่าชดเชยวันหยุดยุติแล้ว
Stutus 61-04ML-053620/04/2561การจ่ายเงินเดือนล่าช้ายุติแล้ว
Stutus 61-04ML-052520/04/2561โดนบริษัทเคซีพีโกงเงินเบิ้ยขยันค่ะยุติแล้ว
Stutus 61-04ML-052420/04/2561โดนไล่ออก โดยไม่แจ้งล่วงหน้ายุติแล้ว
Stutus 61-11ML-007202/11/2560ไม่ได้เงินค่าแรงยุติแล้ว
Stutus 61-11ML-002001/11/2560ไม่ได้ค่าจ้างงวดสุดท้ายหลังออกจากงานยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-096731/10/2560โดนค่าแรงครับที่ปั้ม ปตท กม 14 บางนาตลาดยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-095331/10/2560ทำงานแล้วไม่ได้เงินยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-094230/10/2560เงินเดือนพนักงานยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-091729/10/2560การคืนเงินภาษีที่ไปทำงานยุใต้หวันยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-085927/10/2560ไม่ได้ค่าชดเชยหลังถูกบังคับให้ออกยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-064019/10/2560ทางบริษัทให้มาทำงานวันที่23ต.ค.เพื่อชดใช้วันหยุดที่26วันถวายพระเพลิงพระบรมศพยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-063019/10/2560ลดสวัสดิการยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-051016/10/2560ทางบริษัทให้มาทำงานวันที่23ต.ค.เพื่อชดใช้วันหยุดที่26วันถวายพระเพลิงพระบรมศพยุติแล้ว
Stutus 61-10ML-023706/10/2560บริษัทจ่ายเงินเดือนล้าช้าและไม่มีรายละเอียดการหักเงินเดือนยุติแล้ว